Υπηρεσίες Ανάπτυξης & Διαχείρισης που σας παρέχουμε:

business-coop2

  • Μελέτες Επιδοτούμενων Προγραμμάτων (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός κλπ.)
  • Business Plan (Επιχειρηματικό Σχέδιο)
  • Marketing Plan (Σχέδιο Προώθησης)
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός – Ανάλυση Αγοράς
  • Υποστήριξη: Διοικητική – Οικονομικού – Marketing
  • Στελέχωση – Εκπαίδευση Προσωπικού
  • Πιστοποιήσεις Διασφάλισης Ποιότητας
  • Χρηματοδότηση